ม็อบเกษตรกรรายย่อย-คนจนจี้ยิ่งลักษณ์เปิดโต๊ะเจรจา

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จำนวน 30 คน นำโดย นายประยงค์ ดอกลำไย ที่ปรึกษา ขปส. เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยมีนายพันธุ์ศักดิ์ เจริญ ผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชน ทำเนียบรัฐบาล ได้เป็นตัวแทนรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

โดยในหนังสือระบุว่า สืบเนื่องมาจากกรณีขปส. ซึ่งเป็นเครือข่ายเกษตรกรรายย่อยและคนจนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาประเทศ ที่ผิดพลาดในอดีต ส่งผลกระทบให้ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ปัญหาที่เกิดจากการสร้างเขื่อน ปัญหาการไร้สัญชาติ ปัญหาจากการทำเหมืองแร่และโรงงาน ปัญหาการทำเกษตรพันธสัญญา และปัญหาความไม่เป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม ซึ่งกลุ่มขปส.ได้ดำเนินการเรียกร้องต่อรัฐบาลมาโดยตลอด จนกระทั่งรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแก้ไขปัญหา โดยมีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธาน

หนังสือดังกล่าวยังระบุว่า ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ขปส.ได้พยายามผลักดันกลไกการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการชุดดังกล่าวมาโดยตลอด แต่จนถึงปัจจุบัน ขปส.ได้พบปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ที่เกิดจากความตั้งใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการที่ไม่ให้ความสำคัญ เช่น การจัดทำโฉนดชุมชน และการจัดตั้งสถาบันธนาคารที่ดินก็ไม่มีความคืบหน้า และมีการเปลี่ยนหลักการและวัตถุประสงค์จนไม่สามารถแก้ปัญหาของชาวบ้านได้ ขณะที่หลายกรณีมีข้อยุติที่ชัดเจน แต่ถูกขัดขวางจากระบบราชการที่ล้าหลัง และทัศนคติของบุคลากรของรัฐที่ไม่ยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชน และยังมีอีกกว่า 500 เรื่องที่ยังย่ำอยู่กับที่

"กลุ่ม ขปส.จึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี เปิดการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับตัวแทน ขปส. ในวันที่ 1 ตุลาคม นี้ เพื่อให้เกิดกรอบและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้น"

<< ย้อนกลับ