ธ.ก.ส.เพิ่มความคุ้มครองโครงการประกันภัยชาวนาปี

        นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2555 ว่า ธ.ก.ส.กำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นชาวนาขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริม การเกษตร จะเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส.หรือไม่ก็ได้ โดยขอซื้อประกันภัยดังกล่าวได้ที่ ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-0555 ซึ่งปีนี้ ธ.ก.ส.ประมาณการมีพื้นที่เข้าร่วม 8 ล้านไร่ ครอบคลุมเกษตรกรทั่วประเทศ และขยายเวลาประกันภัยเป็น 3 เดือน เริ่มขายประกันภัยตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม สิ้นสุดวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ยกเว้นเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ ที่จะสิ้นสุดรับซื้อประกันในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้
        ทั้งนี้ จะคุ้มครองกรณีอุทกภัย ฝนทิ้งช่วง พายุไต้ฝุ่น หนาวจัด จนส่งผลเสียหายต่อพืชผล ลูกเห็บตก ไฟไหม้ และศัตรูพืชและโรคแมลงระบาด ได้รับค่าชดเชย 1,111 บาทต่อไร่ ยกเว้นกรณีศัตรูพืชและโรคแมลงระบาด จ่ายค่าชดเชย 555 บาทต่อไร่

<< ย้อนกลับ